DEN MEST FOTOGRAFERADE TIDEN ÄR BARN UPP TILL FYRA ÅR

DEN MINST FOTOGRAFERADE TIDEN ÄR BARN FRÅN TIO ÅR

Några tankar kring barns ålder och fotografering:

En nyfödd bebis är bäst att fotografera innan dem fyller 14dagar. Detta för att bebisen är oerhört rörlig fortfarande och sover gott och tungt.

Småbebisar är oftast mer givande att fotografera när dem kan sitta och/eller ligga och hålla upp huvudet en längre tid och även har nära till stora fina leenden

Ettårsfotograferingen passar bra när stående på fötter inte längre är ett problem, men springfarten inte riktigt hittats.

Syskonfotografering är fantastiskt- för oss föräldrar. Nyblivna syskon kan precis som vuxna tycka att en nyfödd bebis känns ovant i famnen. Däremot blir bilder på sittande småsyskon med sin stora idol bredvid underbara! 

Barn över tio - Den absolut med givande tiden både för förälder och barn. Att fotografera barn i en ålder där dem utvecklas så mycket men också är medvetna och gillar att stå framför kameran ger resultat som får dem flesta att häpna.

Menu